Gry i zabawy z dziećmi

Propozycje zabaw dydaktycznych o tematyce jesiennej dla dzieci przedszkolnych. Przykłady zabaw dydaktycznych dla dzieci 3-4 letnich

 1. "Jaki to owoc?" - Załącznik nr 1

  Dzieci siedzą w kole na dywanie, gdzie rozłożone są kartoniki z ilustracjami owoców. Nauczycielka podnosi do góry jeden z obrazków pytając dzieci "jaki to owoc?" Wybiera spośród wielu te, które są bliskie i znane dzieciom. Dziecko, które udzieliło poprawnej odpowiedzi w nagrodę otrzymuje kartonik z ilustracją owocu.
  Celem zabawy jest utrwalenie wyglądu i nazwy owoców.

  Załącznik nr 1

 2. "Gdzie jest owoc?" – Załącznik nr 2.

  Nauczycielka przygotowuje naczynie - talerzyk, miseczkę, koszyczek, a także 6 - 10 obrazków z owocami.
  Dzieci siadają po obwodzie koła i oglądają ilustracje owoców. Zachęcone poprzez nauczycielkę omawiają i nazywają wszystkie owoce. Następnie troje dzieci wychodzi z sali, a pozostałe ustalają, gdzie ukryć naczynia i jak ułożyć obrazki z owocami.


  Zadaniem dzieci, które powróciły do sali jest odszukanie naczyń, określenie ich położenia oraz nazwanie znalezionych tam owoców.
  Celem zabawy jest utrwalenie znajomości nazw i wyglądu owoców oraz próba posługiwania się przyimkami.

  Załącznik nr 2

 3. "Sklep z warzywami" – Załącznik nr 3.

  Nauczycielka z dziećmi wspólnie przygotowuje sklep, w którym będą mogły kupować różne warzywa. Równocześnie przypomina wychowankom o formach grzecznościowych i właściwym zachowaniu się w sklepie.
  Na tablicy przypina 10 - 15 warzyw i prosi by dzieci zapamiętały ich wygląd i rozmieszczenie na półkach.
  Wskazane przez nauczycielkę dziecko idzie do sklepu i wybiera towar (nie więcej jak dwie sztuki), pozostałe dzieci zamykają oczy i chowają głowę w kolana. Kupujący odchodzi a grupa dzieci odgaduje, których warzyw brakuje w sklepie, jakie zostały kupione.
  Zabawa trwa do chwili, kiedy wszystkie warzywa zostaną zakupione przez dzieci.
  Celem zabawy jest utrwalenie wyglądu i nazw warzyw, poszerzenie zasobu słownictwa oraz prawidłowe posługiwanie się różnymi formami czasownika "kupić".


  Załącznik nr 3

Literatura:
 1. "Od jesieni do jesieni- mały badacz przyrody" E.Węgrzyn - Kamela Wydawnictwo Didasko, Warszawa 2003,
 2. "Księga zagadek", E. Skorek, Oficyna Wydawnicza"Impuls", Kraków 2005,
 3. "Zabawy odprężające dla dzieci. Pomysły, zabawy i ćwiczenia na każdy dzień", Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003