Plan dnia
7:00 - 8:00 dzieci biorą udział w zabawach dowolnych: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, dydaktycznych i tematycznych

8.00 – 8.30 dzieci uczestniczą w zabawach indywidualnych i zespołowych korygujących rozwój w poszczególnych sferach. Z dziećmi zdolnymi prowadzone są ćwiczenia wspierające ich rozwój

8.30 – 8.50 dzieci aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach porannych i zabawach muzyczno – ruchowych, wykonują czynności higieniczno – porządkowe

8.50 – 9.10 śniadanie

9.15 – 10.00/15 dzieci biorą udział w zajęciach dydaktycznych dostosowanych do możliwości, upodobań i zainteresowań dzieci

10.00/15 – 10.30 dzieci bawią się w zabawach dowolnych wg swoich zainteresowań: manipulacyjnych, konstrukcyjnych, dydaktycznych i tematycznych i innych

10.30 – 11.30 dzieci aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych oraz swobodnych grach w ogrodzie przedszkolnym. Biorą udział w spacerach i wycieczkach plenerowych, a w razie niepogody współorganizuje zabawy w sali

11.30 – 11.50 dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych i muzyczno – ruchowych, wykonują czynności higieniczno – porządkowe

11.50 – 12.10 obiad

12.15 – 12.40 dzieci odpoczywają słuchając bajek, wierszy i muzyki relaksacyjnej

12.40 – 13.30 dzieci organizują sobie zabawy integrujące, dowolne w kącikach zainteresowań

12.40 – 13.30 dzieci organizują sobie zabawy integrujące, dowolne w kącikach zainteresowań

13.30 – 14.00 dzieci uczestniczą w zabawach dydaktycznych zainicjonowanych przez nauczycielkę, utrwalają poznane wiersze i piosenki oraz zabawy ruchowe, wykonują czynności higieniczno – porządkowe

14.00 – 14.15 podwieczorek

14.20 – 14.50 dzieci słuchają literaturę dziecięcą, biorą udział w zabawach indywidualnych i zespołowych korygujących rozwój w poszczególnych sferach. Z dziećmi zdolnymi prowadzone są ćwiczenia wspierające ich rozwój; wykonują ćwiczenia grafomotoryczne

14.50 – 16.00 dzieci uczestniczą w zabawach dowolnych wg swoich zainteresowań: w Sali przedszkolnej lub bawią się w ogrodzie przedszkolnym