Zajęcia dodatkowe
Placówka organizuje następujące zajęcia dodatkowe:

• Warsztaty plastyczne dla dzieci z obu oddziałów
• Profilaktyka logopedyczna dla dzieci 3 i 4 letnich
• Zajęcia matematyczne wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej„Dziecięca matematyka” - grupa starsza
• „Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata” –zabawy wg M. Kielar-Turskiej – grupa starsza
• Zajęcia rytmiczno-taneczne wg Klanzy, C. Orffa
• Gimnastyka twórcza R. Labana
• Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.