KadraZespół Przedszkola Samorządowego Nr 3 to profesjonalne, kreatywne i uśmiechnięte osoby:


Grono pedagogiczne:

Dyrekcja:

Alicja Temple – mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim, kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Nauczyciele:

Teresa Szwajdych – mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną

Agnieszka Profic – mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

Jolanta Marta Liszka – neurologopeda, mgr nauk o rodzinie, specjalność poradnictwo i mediacje, lic. pedagogiki: wychowanie przedszkolne

Obsługa:

Maria Jaśkowiec

Krystyna Ślusarz

Stanisława Chodnik

Anna Trąbka